Kõrge kaitseväärtusega metsade seire

Üks säästva metsanduse põhimõte on säilitada kõrge kaitseväärtusega metsi. Järgnevalt on esitatud ülevaade kaitstavate liikide ning kõrge kaitseväärtusega metsade seirest.  

RMK maadel on vääriselupaikadena registreeritud 20 472 hektarit. Need on kaitse alla võetud alad, kus kohtab suure tõenäosusega ohustatud, ohu alla sattuda võivaid või haruldasi liike. Neil aladel on majandustegevus keelatud. Riigimetsas esineb 494 kaitsealust liiki.  

Kogu RMK metsamaast 299 410 ha ehk 29,1% on rangelt kaitstavad metsad, kus eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse ja kaitstavate liikide soodsa seisundi säilimine. Lisaks võetakse 73 538 hektaril majanduspiirangutega metsade (7,1%) majandamisel arvesse kaitse-eeskirjades ja kaitsekorralduskavades kehtestatud piiranguid. Majanduspiiranguteta on 63,8% metsadest (657 025 ha), ent mõistagi lähtutakse ka seal säästva ja tasakaalustatud metsanduse põhimõtetest.  

RMK kaardistab ning kaitseb riigimetsas asuvaid pärandkultuuriobjekte - näiteks ohvrikive, hiiepuid, kiviaedasid jne. RMK toel ja eestvedamisel on Eestis kaardistatud üle 38 000 pärandkultuuriobjekti.

Vastavalt kehtivale metoodikale koostab RMK korra aastas ülevaate riigimetsades asuvatest kõrge kaitseväärtusega metsadest. Ülevaated leiad siit.