11.08.2016

RMK looduskaitsetalitus viib läbi hanke

Tiikide hooldustöö ja ligipääsude rajamine Metsküla rannaniitudele

Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK looduskaitsetalituse juhatajalt Kristo Kokk’alt tel.503 6887; e-post kristo.kokk@rmk.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. august 2016 a. kell 11:00