6.05.2016

RMK looduskaitsetalitus viib läbi hanke

Kaitstavate loodusobjektide tähiste paigaldamise teostamiseks.

Hankedokumendid

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. mai 2016 a. kell 11:00

Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK looduskaitsetalituse juhatajalt Kristo Kokk’alt tel.503 6887; e-post kristo.kokk@rmk.ee

11.05.2016

RMK looduskaitsetalitus viib läbi hanke

Kloostri silla paadislipi rekonstrueerimise ja Pikasilla käpaliste püsielupaiga erosioonitõkestuse rajamise teostamiseks.

Hankedokumendid

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27. mai 2016 a. kell 11:00

Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK looduskaitsetalituse juhatajalt Kristo Kokk’alt tel.503 6887; e-post kristo.kokk@rmk.ee