Teadustöö

Põlula kalakasvanduse üheks ülesandeks on toetada kalakasvatusliku taastootmisega seotud teadustööde läbiviimist nii kalakasvanduses kui ka looduses.

Eesti Maaülikool ja Turu Ülikool teadlaste osavõtul on valminud mitmed teadusartiklid: