RMK Põlula kalakasvatustalituses toimunud ürituste loetelu, sisukokkuvõtted ja ettekanded

2018
Kalamärgiste taaspüügiteate saatjate tänuüritus