Kõrvemaa maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine III etapp

Kõrvemaa maastikukaitseala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimise III etapp, mille raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Simisalu-Matsimäe loodusrada (II etapp) Matsimäe poolt Seli järveni (uue laudtee ehitamine), Kakerdaja looduraja (II etapp) laudtee Nokust Kakerdi järveni ja laudtee Kalajärvede ümbruses ning Simisalu vaatetorn.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2020
Tegevuse kogumaksumus on 265 146,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (225 374,10 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo:
Marge Rebane
marge.rebane@rmk.ee