Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal

Tegevuse eesmärk on suurima kaitseväärtuse Nõmme-Mustamäe nõlva kindlustamine ning tõusmist-laskumist võimaldava suurele külastuskoormusele vastava taristu rekonstrueerimine. Taimekooslustest esineb kaitsealal allikasoo-lodumetsa, lodumetsa, soostuvaid kooslusi, kõdusoometsa, salumetsa, laanemetsa, palumetsa, nõmmemetsa, liivikuid, looalasid ja aruniite.

Tähelepanuväärsemad linnaoludes on allikasoo-lodumetsad, mida esineb Mustamäe nõlva all allikate alal, ja liivikud, mida esineb kaitseala ida- ja põhjaosas.

Tegevuse käigus rajati kaitsealale infotahvlite süsteem ja rekonstrueeriti 2 suurt treppi (Sütiste tee trepp ja Üliõpilaste tee trepp). Teostatavad ehitustööd aitavad kaasa külastaja võimaliku negatiivse mõju minimeerimisele. Samuti on oluline visuaalse info olemasolu, mis tõstab külastajate keskkonnateadlikkust ja aitab vähendada teadmatusest tekkida võivaid kahjustusi loodusele.

Töid teostati aastatel 2019 – 2023.

Tegevuse kogumaksumus 421 896,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (358 611,60 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Maarja Mirjam Rajasaar
maarjamirjam.rajasaar@rmk.ee