Matsalu rahvuspargi Kloostri ja Suitsu vaatetorni rekonstrueerimine

Tegevuse raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Suitsu metalltorn (puhastatakse, krunditakse ja värvitakse metalltorn korrosioonitõrje eesmärgil, rekonstrueeritakse ülemiste platvormide välispiirded, rekonstrueeritakse vundament) ja Kloostri metalltorn (tugevdatakse metalltalasid, paigaldatakse libeduse tõkestamiseks rihvelplekki, puhastatakse krunditakse ja värvitakse torn korrosioonitõrje eesmärgil). Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2017
Tegevuse kogumaksumus on 76000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (64600,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo:
Marju Pajumets
marju.pajumets@rmk.ee