Mukri maastikukaitseala külastusrajatiste rekonstrueerimine II etapp

Tegevuse raames projekteeriti ja rekonstrueeriti Mukri loodusrajal asuv vaatetorn. Rekonstrueeritud vaatetorn aitab kaasa kaitstavate elupaigatüüpide nagu vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) säilimisele.

Rekonstrueerimistööde valmimise aeg: juuli 2017. aasta
Tegevuse kogumaksumus on 44208,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (37 576,80 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Riho Männik
riho.mannik@rmk.ee