Peipsiveere looduskaitseala Emajõe õpperaja rekonstrueerimine

Peipsiveere looduskaitseala Emajõe õpperaja rekonstrueerimine, mille raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse laudtee ja parendatakse rada purustatud kruusaga.
Tegevuse eesmärgiks on tagada matkaraja külastajale turvaline ja kaitseala väärtusi tutvustav ning säilitav infrastruktuur. Oluline on samuti visuaalse info olemasolu, mis tõstab külastajate keskkonnateadlikkus ja aitab vähendada teadmatusest tekkida võivaid kahjustusi loodusele. Seetõttu on väga oluline liikumine rajatud taristut mööda, et vältida inimeste survet kaitsealustele liikidele.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2017
Tegevuse kogumaksumus on 83000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (70550,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Malle Oras
malle.oras@rmk.ee