Rauna vaatetorni rekonstrueerimine

Tegevuse raames projekteeriti ja rekonstrueeriti Rauna vaatetorn (26,5 m), infotahvel ja viidad. Teostatud rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele (vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavad okasmetsad (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*)); samuti aitavad need kaasa erinevate liikide uurimistöödele (must toonekurg (Ciconia nigra), merikotkas (Haliaeëtus albicilla) sealhulgas rähnide seirele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist. Korras külastustaristu aitab kaasa kaitseala kaitse-eeskirjas kehtestatud kaitse-eesmärkide täitmisele, milleks on loodusväärtuste loodusliku seisundi tagamine ning lähtub Viidumäe looduskaitseala kaitsekorralduskavast aastateks 2015-2024.

Töid teostati aastatel 2017–2022.

Tegevuse kogumaksumus on 80 652,20 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (68 554,37 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Üllar Soonik
ullar.soonik@rmk.ee