Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Soomaa rahvuspargis V etapp

Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Soomaa rahvuspargis V etapp, mille raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Ingatsi õpperada ning Riisa õpperaja lõik. Rekonstrueerimise käigus uuendatakse Riisa õpperajal amortiseerunud laudtee, Riisa rajal asuv vaatetorn ja laugaste äärsed platvormid. Ingatsi õpperajal rekonstrueeritakse amortiseerunud laudtee, rajaäärsed puhkekohad, rabarinnakule viivad trepid ja laugaste äärsed platvormid.
Tegevuse eesmärgiks on hoida külastajate jaoks rajatud taristu korras, et ära hoida kaitsealuse rabamaastiku tallamine, aidates sellega kaasa nii loodushariduse edendamisele kui ka loodusväärtuste kaitsmisele. Mõlema õpperaja rekonstrueerimine on vajalik eelkõige kaitstavate elupaikade ja erinevate haruldaste liikide kaitseks.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2018
Tegevuse kogumaksumus on 180000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (153000,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo:
Riho Männik
riho.mannik@rmk.ee