Valgesoo maastikukaitseala Valgesoo vaatetorni rekonstrueerimine

Tegevuse raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Valgesoo vaatetorn. Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist, mille põhieesmärgiks on Ida-Eesti tüüpi siirdesooilmelise lamedapinnalise veelahkmesoo kaitse.

Töid teostatakse aastatel 2015-2020.
Tegevuse kogumaksumus on 235 000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (199 750,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo:
Malle Oras
malle.oras@rmk.ee