Vilsandi rahvuspargi Vilsandi vaatetorni rekonstrueerimine

Vilsandi rahvuspargi Vilsandi vaatetorni rekonstrueerimine, mille raames rekonstrueeriti Vilsandi saarel asuv vaatetorn, infotahvel ja viidad. Teostatud rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele (rannaniidud (1630*) kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280*), soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Rekonstrueerimistööde valmimise aeg: jaanuar 2016. aasta

Tegevuse kogumaksumus on 59 214 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (50 331,9 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo:
Üllar Soonik
ullar.soonik@rmk.ee
Galerii