07.07.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke Metsakasvatustööde tellimine 2011-3. Hankega tellitakse mehhaniseeritud valgustusraie, metsauuenduse hooldamise, mittelikviidse puidu harvendusraie, liinitrasside aluse võsa raie teenuseid RMK Edela regioonis Märjamaa piirkonnas ajavahemikul orienteeruvalt alates 15.08.2011 kuni 31.12.2011. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4. august 2011. a kell 11.00.

Hankedokumendid:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/metsakasvatustood_2011_3/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


04.08.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanget:

 “VMware´i litsentside ostmine ning varem soetatud toodete tugiteenuse pikendamine“.

Hankele saab registreeruda ja hanke kohta saab informatsiooni e-posti aadressilt: katrin.keert@rmk.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. august 2011.a. kell 11.00.

Hankedokumente saab alla laadida aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/WMware_litsentsid_tugiteenuste%20pikendamine/


08.08.2011
Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget harvendusraie-ja kokkuveoteenuste tellimiseks Edela regioonis 2011-7 ajavahemikus 1. september 2011 kuni 30. juuni 2013.

Hange on jaotatud kaheks osaks: 1.    Õisu metsandik, hankeosa suurus on ligikaudu 6 500 m3, aastamaht ligikaudu 3 250 m3. 2. Pärnumaa metskond, hankeosa suurus on ligikaudu 4 500 m3, aastamaht ligikaudu 2 250 m3.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24. august 2011. a kell 11.00

Hankedokumente saab alla laadida aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Edela_HR_2011_7/