08.02.2011 

RMK loodushoiuosakond korraldab Viimsi looduskeskuse kõrvalhoone püsiekspositsiooni ideelahenduse ning sisearhitektuurse lahenduse konkursi. Konkursi tingimused ja materjalid asuvad aadressil ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Viimsi_ideelahenduse_konkurss/ , lisainfo telefonilt 524 6842 või e-posti aadressil viimsi.looduskeskus@rmk.ee

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 08.märts 2011 a. 


09.02.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget, leidmaks metsakasvatustööde (metsauuenduse hooldamine, mehhaniseeritud valgustusraie, mittelikviidse puidu harvendusraie, liinitrasside aluse võsa raie) teostajaid 2011. aastaks. Hankedokumente ja muud infot hanke kohta saab iseseisvalt alla laadida aadressilt ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Metsakasvatustood_2011_1/  (hankedokumentide allalaadimisel palume registreeruda hankele e-posti aadressil hanked@rmk.ee). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 1. märts 2011. a kell 11.00.


14.02.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget Matsalu rahvuspargi ja Soomaa rahvuspargi võsaraie.

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 01. märts 2011. a, tööde teostamise tähtpäev on Matsalu rahvuspargis  15. september ja Soomaa rahvuspargis 01. detsember 2011. a.

Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast: Küllike Kuusik, tel 5038556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee


14.02.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget Matsalu rahvuspargi ja Soomaa rahvuspargi võsaraie.

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 01. märts 2011. a, tööde teostamise tähtpäev on Matsalu rahvuspargis  15. september ja Soomaa rahvuspargis 01. detsember 2011. a.

Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast: Küllike Kuusik, tel 5038556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee


14.02.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget Võsa ja metsa raie ning kokkuvedu metsateede äärest 2011.

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 03. märts 2011. a, tööde teostamise tähtpäev on 01. detsember 2011. a.

Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast: Küllike Kuusik, tel 5038556, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee

14.02.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget käsitsiraiena teostatava harvendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimiseks Kirde regioonis (2011-1) ajavahemikul orienteeruvalt 8. märtsist 2011. kuni 31. detsembrini 2013. a. Hankija soovib sõlmida kolm hankelepingut (2 lepingut Lääne-Virumaa ja 1 lepingu Ida-Virumaa kohta).  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 3. märts 2011. a kell 11.00.

Hankedokumente ja infot hanke kohta saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee

14.02.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget  harvendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimiseks Kirde regioonis (2011-2) ajavahemikul orienteeruvalt 14. märtsist 2011. kuni 31. detsembrini 2015. a. Hankija soovib sõlmida ühe hankelepingu (Jõgevamaa ja Ida-Virumaa).  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. märts 2011. a kell 11.00.

Hankedokumente ja infot hanke kohta saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee

14.02.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget harvendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimiseks Kirde regioonis (2011-3) ajavahemikul orienteeruvalt 14. märtsist 2011. kuni 31. detsembrini 2015. a. Hankija soovib sõlmida ühe hankelepingu (Harjumaa).  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. märts 2011. a kell 11.00.

Hankedokumente ja infot hanke kohta saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee

16.02.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget uuendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimiseks Kirde regioonis (2011-4) ajavahemikul orienteeruvalt 14. märtsist 2011. kuni 31. detsembrini 2015. a, hanke maht orienteeruvalt 170 000 m3. Hankija soovib sõlmida ühe hankelepingu (Harjumaa).  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. märts 2011. a kell 11.00.

Hankedokumente ja infot hanke kohta saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee

22.02.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanked järgmistele objektidele:

1. Kaskealuse teetruupide uuendamine ja Luha-Aosilla teetruupide rekonstrueerimine

Kaskealuse tee asub Pärnumaal, Surju vallas

Luha-Aosilla tee asub Jõgevamaal, Torma vallas

2. Rõusa tee uuendamine

Rõusa tee asub Pärnumaal, Vändra vallas

 

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 09. märts 2011. a. Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast: Küllike Kuusik, e-mail  kyllike.kuusik@rmk.ee või hanked@rmk.ee

23.02.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget lageraie- ja kokkuveoteenuse tellimiseks Kagu regioonis (2011-1). Hanke kogumaht on orienteeruvalt 1 050 000 tm, aastamaht orienteeruvalt 210 000 tm. Hange on jagatud kuueks (6) osaks (hankelepinguks) aastamahuga orienteeruvalt 35 000 tm. Lepingute kestus 1. 07. 2011 – 30.06.2016. Tööde teostamise piirkond on RMK Kagu regioon (valdavalt põhja pool Suur-Emajõge). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. märts 2011. a. kell 11.00.

 

Hankedokumente ja infot hanke kohta saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee

23.02.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget harvendusraie- ja kokkuveoteenuse tellimiseks Kagu regioonis (2011-2). Hanke kogumaht on orienteeruvalt 220 000 tm, aastamaht orienteeruvalt 45 000 tm. Hange on jagatud kuueks (6) osaks (hankelepinguks) aastamahuga orienteeruvalt 7 500 tm. Lepingute kestus 1. 07. 2011 – 30.06.2016. Tööde teostamise piirkond on RMK Kagu regioon (valdavalt põhja pool Suur-Emajõge). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. märts 2011. a. kell 11.00.

Hankedokumente ja infot hanke kohta saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee


01.03.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Tallinna piirkonna Keila-Joa pargi rekonstrueerimise projekteerimise töödele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17. märts  2011. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna projektijuht Tõnu Mustalt tel. 504 5002, e-post tonu.must@rmk.ee


02.03.2011
Riigihangete osakond viib läbi lihthanget taimlamajanduslike põhiväetiste ja taimekaitsevahendite ostmiseks 2011. Hankedokumente ja infot hanke kohta saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee.Tarnetähtpäev on 29. märts 2011. a. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 10. märtsil 2011. a kell 11.00

04.03.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Edela-Eesti piirkonna loodushoiuobjektide hooldustöödele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. märts  2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Edela-Eesti piirkonna juhataja Karin Grents´ilt, tel. 511 8698, e-post karin.grents@rmk.ee


09.03.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Saarte piirkonna Saaremaa puhkeala loodushoiuobjektide hooldustöödele.Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31. märts  2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Saarte piirkonna juhataja Aili Küttim´ilt, tel. 515 8921, e-post aili.kuttim@rmk.ee 


09.03.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Saarte piirkonna Hiiumaa puhkeala loodushoiuobjektide hooldustöödele.Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31. märts  2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Saarte piirkonna juhataja Aili Küttim´ilt, tel. 515 8921, e-post aili.kuttim@rmk.ee


10.03.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Vahe-Eesti piirkonna loodushoiuobjektide hooldustöödele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. märts  2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Vahe-Eesti piirkonna juhataja Jaanus Käärma´lt tel. 513 9648, e-post jaanus.kaarma@rmk.ee


11.03.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Lõuna-Eesti piirkonna loodushoiuobjektide hooldustöödele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. märts  2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Lõuna-Eesti piirkonna juhataja Tarmo Denks´ilttel. 518 4294; e-post tarmo.denks@rmk.ee