RMK juhtide 2007. aasta palgaandmed

RMK nõukogu:
Nimi
Tasu liik
Kogusumma (kr)
Periood
Olav Etverk
Nõukogu liiikme tasu
10 342
1.1.-8.2.2007
Urmas Tartes
Nõukogu liiikme tasu41 718
1.1.-30.6.2007
Ülle Rajasalu
Nõukogu liiikme tasu44 382
29.6.-31.12.2007
Villu Reiljan
Nõukogu liiikme tasu4541
1.1.-26.3.2007
Küllo Arjakas
Nõukogu liiikme tasu10 091
1.1.-26.3.2007
Karel Rüütli
Nõukogu liiikme tasu33 300
1.1.-30.6.2007
Ivar Sikk
Nõukogu liiikme tasu71 014
1.1.-31.12.2007
Kostel Gerndorf
Nõukogu liiikme tasu33 300
1.1.-30.6.2007
Marku Lamp
Nõukogu liiikme tasu26 085
9.2.-30.6.2007
Helmer Jõgi
Nõukogu liiikme tasu33 829
29.6.-31.12.2007
Andres Lume
Nõukogu liiikme tasu33 829
29.6.-31.12.2007
Tiina Oraste
Nõukogu liiikme tasu33 829
29.6.-31.12.2007
Rita Annus
Nõukogu liiikme tasu33 829
29.6.-31.12.2007
Kalle Karoles
Nõukogu liiikme tasu41 628
1.1.-30.6.2007
Tõnis Kõiv
Nõukogu liiikme tasu42 157
29.6.-31.12.2007
Andres Talijärv
Nõukogu liiikme tasu33 829
29.6.-31.12.2007
Rein Järvelill
Nõukogu liiikme tasu33 829
29.6.-31.12.2007