RMK Põlula kalakasvandusest asustati jõgedesse lõhe ja siia noorkalu 15.10

RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas septembrikuu lõpus ja oktoobrikuu alguses Põhja-Eesti jõgedesse ning Pärnu jõkke kokku üle 171 tuhande lõhe ja siia noorkala.