RMK nõukogu uus esimees on Kadri Land  20.09

Augustis uuenenud Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu valis oma liikmete seast uue nõukogu esimehe. RMK nõukogu juhib alates 13. septembrist Kadri Land.